Tarieven

De gehanteerde tarieven gaan naar inkomen. Hierbij ga ik uit van je netto-maandinkomen.
Bij samenleven geldt het gemiddelde netto-maandinkomen.
Check van tevoren voor jezelf in welke tariefgroep je valt.

 Netto maandinkomen  Tarief Consult  Tarief  Module 1, 2 en 3
 Tot € 1500  € 80  € 160
 € 1500 – € 2000  € 100  € 200
 Boven € 2000  € 120  € 240

Tarief Module 4

200

250

300

Afzeggen: Bij verhindering graag uiterlijk 48 uur van tevoren afzeggen. Anders wordt een consult in rekening gebracht. Tenzij bij overmacht.