Een Akasha Consult

Een Akasha Reading vindt plaats via Zoom.

Ikzelf geef alleen nog Akasha Consulten aan toekomstige cursisten.

Anderen wijs ik van harte door. Zie Contactpagina.

Tijdens een Akasha consult of Akasha Reading maak ik contact met het Archief van jouw ziel.
Je kunt dan de vragen die je bezighouden stellen.

De antwoorden die je ontvangt zijn altijd liefdevol en nooit veroordelend.
Ze bevatten precies die informatie die je op dat moment in je ontwikkeling steunt en verder op weg kan helpen. Ze zijn dus helemaal afgestemd op jou.

Het ruime perspectief van waaruit de antwoorden komen, geeft vaak hele nieuwe inzichten en een gevoel van bevrijding of diepe vervulling. Soms betekent het zelfs een keerpunt in je leven of levenshouding.

Je kunt zelf een opname maken. Het wordt als zeer waardevol ervaren om naar deze opname te luisteren. Meestal hoor je nog allerlei nieuwe dingen. Een verslag voor jezelf maken aan de hand van de opname brengt nog meer verdieping en integratie.