Een Akasha Consult

Vanwege mijn sabbatical tot eind 2020 zijn er in die periode geen Akasha Consulten of Cursussen. Voor doorverwijzing in die periode zie onder ‘Contact’ in de rechterbalk.

Tijdens een Akasha consult of Akasha Reading maak ik contact met het Archief van jouw ziel.
Je kunt dan de vragen die je bezighouden stellen. Ik fungeer als een soort brug tussen jou en je Akasha Kronieken.

De antwoorden die je ontvangt zijn altijd liefdevol en nooit veroordelend.
Ze bevatten precies die informatie die je op dat moment in je ontwikkeling steunt en verder op weg kan helpen. Ze zijn dus helemaal afgestemd op jou.

Het ruime perspectief van waaruit de antwoorden komen, geeft vaak hele nieuwe inzichten en een gevoel van bevrijding en vervulling.

Wat betreft het aantal consulten: soms is eenmaal voldoende, soms meerdere keren over een kortere of langere tijdsspanne.

Ik maak een audio-opname voor je van het consult en stuur de Mp3 opname per mail naar je toe.
Je kunt natuurlijk  ook zelf een opname maken. Het wordt als zeer waardevol ervaren om naar deze opname te luisteren. Meestal  hoor je nog allerlei nieuwe dingen. Een verslag voor jezelf maken aan de hand van de opname brengt nog meer verdieping.

Mocht je wegens ziekte of andere omstandigheden niet kunnen reizen dan is een consult via Skype mogelijk.