de Akasha Kronieken

De Akasha Kronieken worden ook wel het Archief van de Ziel of het Levensboek genoemd.
Akasha is een Sanskriet begrip dat we terugvinden in vele heilige teksten.
Het betekent ‘schitterende grenzeloze ruimte’. Je kunt het zien als een universeel kennisveld waar alle informatie van elke ziel die ooit geleefd heeft is opgeslagen. Het bevat tevens de volmaakte blauwdruk van elke ziel.

De Akasha Kronieken zijn een hoogfrequente bewustzijnsdimensie die eeuwenlang het exclusieve domein was van mystici, heiligen en geleerden. Alleen aan hen werd deze diepgaande kennis toevertrouwd. Maar de tijden zijn veranderd.
De Akasha Kronieken zijn nu volledig toegankelijk voor iedereen in wie het verlangen leeft om zich ermee te verbinden mits de tijd er rijp voor is. Dat betekent dat er een zekere rust moet zijn in je innerlijke en uiterlijke leven.
De Akasha Kronieken bevatten niet alleen alles wat elke ziel in de loop van zijn bestaan ooit heeft ervaren en gedaan, maar ook informatie over toekomstige mogelijkheden.

De Akasha Kronieken zijn wel vergeleken met een ‘kosmisch internet’. De Akasha reader kent als het ware het wachtwoord om je toegang te verlenen tot voor jou relevante informatie.
Uitgangspunt en doel van de Akasha Kronieken is dat we ons op optimale wijze in de aardse dimensie verwezenlijken. Daarin ligt immers de grootste vervulling zowel voor onszelf als onze omgeving. We zouden een andere wereld creƫren als alle mensen zouden leven vanuit deze bron van wijsheid en liefde die onze ziel is. Dat zou fantastisch zijn!