Data en kosten

De Cursus data voor 2024:

Module 1: 6 – 13 en 20 september

Module 2: 4 – 11 en 18 oktober

Module 3: 1 – 8 en 15 november

Module 4: 29 november, 6 – 13 en 20 december.

De eerste 3 modules bestaan uit 3 bijeenkomsten via Zoom.

Alleen de 4de module bestaat uit 4 bijeenkomsten

Ze vinden plaats op vrijdagochtend van 10.00 tot 13.00 uur.

 

Module 1: De Akasha Kronieken openen voor jezelf en een ander

 

Module 2: Vorige levens, voorouderlijke patronen en het gezin van herkomst

 

Module 3: Healing via de Akasha Kronieken

 

Module 4: Interconnectedness en een diepere verbinding met je ziel

 

De Kosten per Module:

De gehanteerde tarieven gaan naar inkomen. Hierbij ga ik uit van je netto-maandinkomen.
Bij samenleven geldt het gemiddelde netto-maandinkomen.
Check van tevoren voor jezelf in welke tariefgroep je valt.

 

 Netto maandinkomen   Module 1, 2 of 3 Module 4
 Tot € 1500      160  per module    200
 € 1500 – 2000       200    250
 Boven € 2000       240    300

Betaling vindt plaats per module.