Data en kosten

Data Modules van de Online Cursus Akasha Kronieken in 2023 en 2024

In september is er een cursus gestart. Deze is vol.

In Januari 2024 start een nieuwe cursus, bestaande uit de 4 modules:

De eerste 3 modules bestaan uit 3 bijeenkomsten via Zoom.

Alleen de 4de module bestaat uit 4 bijeenkomsten

Ze vinden plaats op vrijdagochtend van 10.00 tot 13.00 uur.

Module 1: De Akasha Kronieken openen voor jezelf en een ander

Januari: 12, 19 en 26

Module 2: Vorige levens, voorouderlijke patronen en het gezin van herkomst

Februari: 9, 16 en 23

Module 3: Healing via de Akasha Kronieken

Maart:  8, 15 en 22

Module 4: Interconnectedness en een diepere verbinding met je ziel

April: 5, 12, 19 en 26

 

De Kosten per Module:

De eerste 3 modules: 140, 175 of 210: zie tarieven

De 4de module: 160, 200 of 240 euro : zie tarieven

De gehanteerde tarieven gaan naar inkomen. Hierbij ga ik uit van je netto-maandinkomen.
Bij samenleven geldt het gemiddelde netto-maandinkomen.
Check van tevoren voor jezelf in welke tariefgroep je valt.

 

 Netto maandinkomen Module 1,2,3  Module 4
 Tot € 1500      140    160
 € 1500 – 2000      175       200   
 Boven € 2000     210    240

Betaling vindt plaats per module.