Data en kosten

De Cursus data voor 2024 zijn nog niet bekend.

De eerste 3 modules bestaan uit 3 bijeenkomsten via Zoom.

Alleen de 4de module bestaat uit 4 bijeenkomsten

Ze vinden plaats op vrijdagochtend van 10.00 tot 13.00 uur.

Module 1: De Akasha Kronieken openen voor jezelf en een ander

 

Module 2: Vorige levens, voorouderlijke patronen en het gezin van herkomst

 

Module 3: Healing via de Akasha Kronieken

 

Module 4: Interconnectedness en een diepere verbinding met je ziel

 

 

De Kosten per Module:

160, 200 of 240 euro 

De gehanteerde tarieven gaan naar inkomen. Hierbij ga ik uit van je netto-maandinkomen.
Bij samenleven geldt het gemiddelde netto-maandinkomen.
Check van tevoren voor jezelf in welke tariefgroep je valt.

 

 Netto maandinkomen Module 
 Tot € 1500          160
 € 1500 – 2000           200   
 Boven € 2000       240

Betaling vindt plaats per module.